close

Mga paalala

Bilang isang Moonchaser, tungkulin mong pag-aralan ang mga ebidensya na nakalap tungkol sa mga lobo at bampira.

Moonchasers lang ang pwedeng mag-submit ng mga text, photo, o video files na makakatulong sa pagkalap ng impormasyon tungkol sa mga lobo at bampira.

Mag-recruit ng iba pang mga tao na makatutulong sa paglutas ng mga misyon ng Moonchasers.

Respetuhin ang bawat Moonchaser. Walang magmumura o mambabastos sa kahit anong paraan.